Bosch SPI50E85EU Integrabile 9coperti A+ lavastoviglie

 • Modello: SPI50E85EU
 • Marca: Bosch
 • Garanzia: Italia
 • Larghezza: 448 mm
 • Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L
 • Consumo di energia per ciclo: 0,78 kWh
 • Classe efficienza energetica: A+
 • Classe efficacia di asciugatura: A
 • Quantità programmi di lavaggio: 5
 • Emissione acustica: 46 dB
 • Numero di coperti: 9 coperti
 • Installazione: Integrabile
Prezzo: 594.00€
Consegna Standard: 33.00€ [vedi tutte]

Esaurito
Prodotto non disponibile


DESCRIZIONE
Opó?nienie czasu startu
Dzi?ki funkcji opó?nienia czasu startu mo?esz ustawi? wybrany program ia nast?pnie czasu jego rozpocz?cia. Funkcja ta sprawia, ?e korzystanie z urz?dzenia jest wygodniejsze, umo?liwiaj?c rozpocz?cie programu w dowolnej chwili w ci?gu dnia, gdy jeste? w pracy, a tak?e w nocy. Po uruchomieniu programu na wy?wietlaczu pojawia si? czas pozosta?y do jego zako?czenia.

Ramiona zraszaj?ce DuoPower
Oprócz ramienia zraszaj?cego w dolnej cz??ci urz?dzenia zmywark? wyposa?ono tak?e w podwójne rami? zraszaj?ce DuoPower ? umieszczone w górnym koszu dodatkowe rami? gwarantuje optymalne rezultaty zmywania. Dwa ergonomicznie zaprojektowane ramiona zraszaj?ce zapewniaj? ukierunkowany przep?yw wody, która dociera do ka?dego zakamarka wewn?trz zmywarki. Dzi?ki precyzyjnemu sterowaniu ka?dy cykl p?ukania jest niezwykle delikatny dla szklanek i talerzy.

Sensor za?adunku
Sensor za?adunku dozuje wod? odpowiednio do ilo?ci mytych naczy?. Zapewnia on optymalny dobór parametrów nawet w przypadku po?owicznego lub cz??ciowego zape?nienia zmywarki, oszcz?dzaj?c wod? i pr?d.

AquaSensor
Czujnik AquaSensor reguluje zu?ycie wody w zale?no?ci od rodzaju i stopnia zabrudzenia, steruj?c p?ukaniem za pomoc? wi?zki ?wiat?a. Proces p?ukania podlega ocenie zale?nie od ilo?ci resztek, t?uszczu lub pozosta?o?ci detergentów w wodzie ? na tej podstawie podejmowana jest decyzja o jego ewentualnym wyd?u?eniu.

Wymiennik ciep?a
Zmywarki wyposa?one w wymienniki ciep?a umo?liwiaj? wyj?tkowo delikatne zmywanie delikatnych kieliszków i porcelany. Woda jest wst?pnie podgrzewana w zbiorniku do p?ukania, co pozwala unikn?? nag?ych zmian temperatury.

Funkcja HalfLoad
Czasem nie mo?esz sobie pozwoli? na czekanie, a? zmywarka b?dzie pe?na, ?eby zacz?? zmywanie naczy?. Dzi?ki funkcji HalfLoad nie stanowi to ju? problemu, poniewa? program ten nadaje si? idealnie do zmywania mniejszej ilo?ci naczy?. W ten sposób oszcz?dzasz nie tylko wod?, ale i czas.

Funkcja VarioSpeed
Funkcja VarioSpeed umo?liwia skrócenie czasu zmywania o po?ow?. To rozwi?zanie tradycyjnie zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia i suszenia.


SCHEDA TECNICA

Design

Installazione Integrabile
Colore della porta Non applicabile
Display incorporato Si
Dimensione Compatta
Colore pannello di controllo Acciaio inossidabile
Tipo di controllo Pulsanti, Manopola
Addolcitore d'acqua integrato Si
Lunghezza cavo 1,75 m
Lunghezza tubo interno 1,65 m
Lunghezza tubo di scarico 2,05 m
Regolazione cestello superiore Si
Dimensione massima piatto (cesto superiore) 27 cm
Dimensione massima piatto (cesto inferiore) 30 cm
Tipologia compartimento posate Cestello

Prestazione

Numero di coperti 9 coperti
Emissione acustica 46 dB
Quantità programmi di lavaggio 5
Classe efficacia di asciugatura A
Ciclo 195 min
Partenza differita Si
Programmi speciali Auto 45-65 ºC, Economico, Prelavaggio, Rapido
Temperatura (max) 70 °C
Partenza ritardata 24 h
Timer integrato Si
Sistema di sicurezza Aquastop Si
Funzione AquaSensor Si
Protezione vetro Si
Mezzo carico Si

Ergonomia

Assistente dosaggio Si
Rilevamento automatico detersivo Si
Filtro auto-pulente Si
Piedini regolabili Si
Regolazione piedini 6 cm
Indicatore del tempo rimanente Si
Indicatore sale Si
Spia aiuto risciacquo Si

Gestione energetica

Classe efficienza energetica A+
Consumo di energia per ciclo 0,78 kWh
Consumo di acqua per ciclo 9,5 L
Consumo energetico annuo 220 kWh
Consumo d'acqua totale annuo 2660 L
Carico di collegamento 2400 W
Consumi (modalità spento) 0,1 W
Tensione di ingresso AC 220 - 240
Frequenza di ingresso AC 50/60
Corrente 10 A

Dimensioni e peso

Larghezza 448 mm
Profondità 573 mm
Altezza 815 mm
Peso 31 kg
Profondità con porta aperta 115,5 cm
Larghezza del compartimento 45 cm
Profondità del compartimento 55 cm
Altezza del compartimento 81,5 cm
Altezza del compartimento (minima) 87,5 cm
Peso incluso imballo 33 kg
Leggi tutta la scheda...
Bosch SPI50E85EU. Installazione: Integrabile, Dimensione: Compatta, Colore pannello di controllo: Acciaio inossidabile. Numero di coperti: 9 coperti, Emissione acustica: 46 dB, Classe efficacia di asciugatura: A. Regolazione piedini: 6 cm. Classe efficienza energetica: A+, Consumo di energia per ciclo: 0,78 kWh, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L. Larghezza: 448 mm, Profondità: 573 mm, Altezza: 815 mm

INFORMAZIONI


Prezzi Iva Compresa:

Tutti i prezzi esposti sono comprensivi di Iva al 22%

Modalità di pagamento:

Sono possibili le seguenti modalità di pagamento:PRODOTTI CORRELATI